studiemiddag: Overdracht: Het kan nog warmer

Op 13 september organiseert de VO-raad samen met vertegenwoordigers uit het mbo, hbo en wo de studiemiddag ’Overdracht: het kan nog warmer!’. Aan de hand van de thema’s flexibilisering, LOB, doorstroom en studiesucces voeren we met elkaar het gespreken over het werken aan een warme overdracht. In deze bijlage treft u de save-the-date met meer informatie en de link naar het aanmeldformulier voor deze studiemiddag aan.

Aanvullende gegevens